Στα 8,294 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο έναντι 8,075 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων ανέρχονταν σε 934 εκατ. ευρώ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 756 εκατ. ευρώ, των νοσοκομείων 1,783 δισ. ευρώ, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 4,492 δισ. ευρώ και των υπόλοιπων νομικών προσώπων 329 εκατ. ευρώ.