Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ποσοστού 67,77%, που κατείχε στη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη σε εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά 90% από την επενδυτική εταιρεία του εξωτερικού Strategic Initiatives UK LLP και κατά 10% από την εταιρεία SIMOS FOOD GROUP, ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση.
Το καταβληθέν τίμημα ανήλθε σε 20.851.800 ευρώ.