Μεταβιβάστηκε το 1% της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης» στην τιμή των 0,85 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω πακέτου 500.000 τεμαχίων.