Μικρή υποχώρηση εμφάνισε τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ ο δείκτης υπηρεσιών ISM, ωστόσο παρέμεινε πάνω από το όριο του 50, που σηματοδοτεί ανάπτυξη του κλάδου. 

 

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 54,2, ενώ οι αναλυτές περίμεναν ότι θα διαμορφωθεί στο 54,5. 

 

Τον Σεπτέμβριο ο δείκτης υπηρεσιών είχε κλείσει στο 55,1.