Μια μεγάλη τοπική τράπεζα της Δανίας χρεοκόπησε, καταδεικνύοντας ότι ακόμη και οίκοι που έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κερδών, μπορεί να συγκαλύπτουν κινδύνους αρκετά μεγάλους ώστε να τους «ρίξουν» τελικά.  

 

Η Toender Bank A/S, που έχει έδρα στην νοτιοδυτική Δανία κοντά στα γερμανικά σύνορα, υποχρεώθηκε να κηρύξει χρεοκοπία, μετά από έρευνα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, από την οποία αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε τόσα επισφαλή δάνεια που έφταναν για να εξανεμίσουν το μετοχικό της κεφάλαιο. 

 

Η τρίτη μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα της Δανίας, η Sydbank θα αναλάβει τώρα τους 18.000 πελάτες και τον ισολογισμό των 2,3 δισ. κορόνων (396 εκατ. δολ.) της Toender Bank. 

 

 

Με πληροφορίες από euro2day.gr