Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου διορίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τάκης Αράπογλου.


Όπως σημειώνει η Τράπεζα Κύπρου, ο διορισμός θα καταστεί ισχυρός κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 

Ακομη, ως μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου διορίστηκαν ο Τάκης Ταουσιάνης, ο οποίος διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ομίλου HSBC Κύπρου και διευθύνων σύμβουλος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως, και ο κ. Πανίκος Πούρος, πρώην γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου.