Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ένα πεδίο με εθνική προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα στο οποίο πρέπει τώρα να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης σε χαιρετισμό του προς την ημερίδα του ΣΕΒ με θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες» που πραγματοποιείται σήμερα.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσιάζει τις προτεραιότητες του υπουργείου στον τομέα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:-Η περιφερειακή ευρυζωνική στρατηγική (διασύνδεση αρχικά αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας).

 

-Το έργο «Fiber-to-the-Home» (οπτική ίνα στο σπίτι) με την προώθηση ΣΔΙΤ μέσα στο 2013.
 

-Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (e-procurement) για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες. Το λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013.
 

-Ο έλεγχος του βαθμού ωρίμανσης των επενδύσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, για λόγους διαφάνειας και ταχύτητας, στο νέο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων.
 

-Η τηλεματική των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική. Ο ανάδοχος αναμένεται να αναδειχθεί την άνοιξη του 2013.
 

- Η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
 

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ακόμη ότι οι Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) θα προσανατολιστούν κυρίως στις τεχνολογίες, το περιβάλλον, την καινοτομία και συναφείς δραστηριότητες. Το επόμενο πρόγραμμα δηλαδή θα έχει μικρή σχέση με το τρέχον, από πλευράς φιλοσοφίας.