Αλλάζει ο συντελεστής φορολογίας των κερδών του ΟΠΑΠ με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα στο νομοσχέδιο με τα επείγοντα δημοσιονομικά μέτρα.


Βάσει της τροπολογίας, στο εξής το σύνολο των κερδών από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ θα φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 10% από 1.1.2013.


Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου, προβλέπεται η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τα υφιστάμενα 13 τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ ΑΕ σε ποσοστό 30% μέχρι την 12.10.2020.


Με την τροπολογία προβλέπεται ότι, τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, στο ελληνικό δημόσιο. Το υφιστάμενο σήμερα ποσοστό (30%) συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στα μικτά κέρδη από τα παιγνιομηχανήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ ΑΕ (35.000 παιγνιομηχανήματα, περίπου), μπορεί να αυξηθεί έως το 35%, υπό προϋποθέσεις.


Καταργείται εξάλλου η υφιστάμενη διάταξη (παράγραφος 9 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011) που αναφέρεται στη φορολογία κερδών των παικτών από τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, και ο τρόπος φορολόγησης των κερδών αυτών εντάσσεται στον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος μετονομάζεται αναλόγως.


Τροποποιείται ο ανωτέρω Κώδικας, κατά βάση ως προς τη φορολόγηση κερδών από τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ. Στο εξής, το σύνολο των κερδών φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 10% και η νέα φορολόγηση ισχύει από 1.1.2013. Το ίδιο ισχύει και για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα από 1.1.2014.