Την παραπομπή της εξαγοράς της Olympic Air από την Aegean Airlines στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεχόμενη σχετικό αίτημά της, ενέκρινε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά τη συνεδρίαση 73/5.11.2012.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού για την παραπομπή της υπόθεσης, δεδομένου ότι η συγκέντρωση επηρεάζει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και τον ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια και σε έτερο κράτος μέλος.

Έκρινε, επίσης, ότι η προηγούμενη εξέταση της συγκέντρωσης μεταξύ των ίδιων εταιριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010-2011 θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο αρχών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εξέταση της υπόθεσης.