Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Ταμείου. 

 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε πως με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συζητήσεις με τις αρχές από τον Ιούλιο, μια αποστολή του ΔΝΤ είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα.

 

«Σκοπός της αποστολής είναι να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τα δομικά στοιχεία της πολιτικής ενός πιθανού προγράμματος δανεισμού», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

 

Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τη δήλωση, προς μια συμφωνία για ένα πρόγραμμα, το οποίο θα απαιτήσει, επίσης, τη συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους για την Κύπρο και με σκοπό την εξεύρεση λύσης για την παροχή χρηματοδότησης που θα συνάδει με τη βιωσιμότητα του χρέους.