Την αξιολόγηση «ΑΑΑ» με σταθερό outlook επιβεβαιώνει για την Αυστρία ο οίκος Fitch, υπογραμμίζοντας ότι και η Αυστρία θα επηρεαστεί σημαντικά σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη

 

Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου, η Αυστρία στηρίζεται από μία διαφοροποιημένη ανοιχτή οικονομία με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χωρίς σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες, ενώ σημειώνει ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ.

«Ο ιδιωτικός κλάδος έχει μέτρια μόχλευση και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται σε πλεόνασμα από το 2002», αναφέρει ο Fitch. 


Ωστόσο, προειδοποιεί, ότι «ενδεχόμενη νέα ένταση στην κρίση της Ευρωζώνης που θα πυροδοτούσε πιο βαθιά και πιο παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη, θα μπορούσε να πλήξει την αξιολόγηση της Αυστρίας».