Στην περικοπή 300 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η Credit Suisse Group, καθώς θα συγχωνεύσει τις δραστηριότητες retail και private banking. Η κίνηση αυτή θα μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά περίπου 50 εκατ. ελβετικά φράγκα (53 εκατ. δολάρια) ετησίως.

 

Η κίνηση αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της τράπεζας, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο έτος και στοχεύει να μειώσει το ετήσιο κόστος κατά 4 δισ. φράγκα μέχρι το τέλος του 2015.

Της νέας μονάδας θα ηγείται ο Christopher Brunner, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του ελβετικού τμήματος των retail business και γενικός διευθυντής της private bank.