Τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ).