Δύσκολα θα μπει τέλος στη διεθνή οικονομική κρίση καθώς και να επέλθει εξισορρόπηση στο συσχετισμό αποπληρωμής κρατικού χρέους και ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα υπερχρεωμένο κράτος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΔΝΤ Ντέιβιντ Λίπτον.

Η απομείωση του κρατικού χρέους, συνδυασμένη με εκείνη του αντίστοιχου τραπεζικού, μετατράπηκαν τελικά ως προς την εσωτερική ζήτηση σε τροχοπέδη, οπότε βραχυπροθέσμως προέκυψε δυσμενής επίπτωση για την ίδια την ανάπτυξη, επεσήμανε.