Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης BB+ της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Πορτογαλίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, διατηρώντας αρνητικές τις προοπτικές.Σύμφωνα με τους αναλυτές της Fitch, η απόφαση αυτή αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ιβηρική χώρα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ακολουθεί, υπό τις υποδείξεις της τρόικας.