Νέο υψηλό κατέγραψε το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, αγγίζοντας, στο τέλος του Σεπτεμβρίου, τα 1,995,1 τρισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας, η αύξηση, σε σχέση με τον Αύγουστο, φτάνει τα 19,5 δισεκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ιταλίας, παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η οικονομική κρίση προκαλεί την συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, της φορολογητέας βάσης».

Πάντως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι φορολογικές εισπράξεις το Σεπτέμβριο έφτασαν τα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011 δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταβολή, αλλά εάν υπολογίσει κανείς τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και τους συγκρίνει με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνεται άνοδος του 2,6%.