Σε υποβάθμιση του στόχου της για τα κέρδη τέταρτου τριμήνου προχώρησε σήμερα η Xerox Corp, καθώς αναδιαρθρώνει τις δραστηριότητές της λόγω των αδύναμων οικονομικών συνθηκών, ωστόσο ανακοίνωσε πως αυξάνει το μέρισμά της.


Παρά το γεγονός ότι χαμήλωσε τον πήχυ για τα τριμηνιαία της κέρδη, η ανακοίνωση της αύξησης του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 1 δισ. ευρώ και η αύξηση του μερίσματος κατά 35%, οδήγησαν σε άνοδο των μετοχών της σχεδόν 3%.