Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποδέχεται η ΔΕΠΑ και δεσμεύεται προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι θα παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και τους αποθηκευτικούς χώρους της Ρεβυθούσας ενώ από το Δεκέμβριο θα προχωρήσει στην πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία για την πώληση, σε ιδιώτες, μέρους της ποσότητας που διαθέτει ήδη στην αγορά.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την
ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της εταιρίας Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠΑ), για παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ιδίως ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μεταφορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ, η σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου και η αποτελεσματικότερη έτσι πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά.