Σε διαθεσιμότητα βρίσκονται από χθες συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου, αγνώστων όμως λοιπών στοιχείων.

Παρά τον πόλεμο που έχουν κηρύξει δήμαρχοι και δημοτικοί υπάλληλοι στο μέτρο τηςδιαθεσιμότητας και την άρνηση να παρέχουν τα ονοματεπώνυμα δημοσίων υπαλλήλων που επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του, με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – δηλαδή κατά τη χθεσινή ημέρα. 

Φόρμουλα για να οριστικοποιηθούν οι λίστες με τα ονόματα των δημοσίων υπαλλήλων που επηρεάζονται από το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας και πρέπει να καλύψουν τον αριθμό των 2.000 αποχωρήσεων, για τον οποίο υπάρχει δέσμευση έναντι της τρόικας, αναζητεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην εγκύκλιό του υπογραμμίζει την αναδρομική ισχύ της διαθεσιμότητας για όσους τελικώς υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, γεγονός που στην πράξη συνεπάγεται και αναδρομική περικοπή των αποδοχών τους στο 75% αυτών. 

Δεν αποκλείεται υπάλληλοι που θα βρεθούν σε διαθεσιμότητα να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα ή να τους γίνουν παρακρατήσεις στις μελλοντικές αμοιβές τους. 

Με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να υπερσκελίσει και την απόφαση των δημάρχων να μην επιτρέψουν τη χορήγηση στοιχείων που ενδέχεται να οδηγήσει εργαζόμενους στους δήμους τους σε διαθεσιμότητα ή απόλυση, καθώς ούτως ή άλλως η κατάργηση των οργανικών θέσεων ισχύει αυτοδίκαια, όπως και η εφαρμογή του δυσμενούς καθεστώτος της απομάκρυνσης των επίμαχων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με τα «Νέα», το αργότερο εντός πέντε ημερών οι διευθύνσεις διοικητικού ή προσωπικού των φορέων του Δημοσίου πρέπει να κοινοποιήσουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τις λίστες με τα ονόματα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση, τόσο αυτών που τίθενται σε διαθεσιμότητα όσο και εκείνων που πρέπει να τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία βάσει των νέων διατάξεων.

Μέσα σε δέκα ημέρες θα πρέπει επίσης να εκδοθούν και να αποσταλούν οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις υπαγωγής σε διαθεσιμότητα ή αργία με υπογραφή των επικεφαλής των φορέων (υπουργών, γενικών γραμματέων αποκεντρωμέ- νων διοικήσεων, περιφερειαρχών, δημάρχων, διοικητών ΝΠΔΔ κ.ά.) 

Προκειμένου μάλιστα να επιτύχει την ανταπόκριση των φορέων στην αποστολή των στοιχείων, στην εγκύκλιο το υπουργείο διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή «αποτελεί εκπλήρωση της πάγιας υποχρέωσης των υπηρεσιών διοικητικού/προσωπι- κού να επικαιροποιούν τα στοιχεία της απογραφής σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του προσω- πικού τους». 

Με την εγκύκλιο προσδιορίζονται πάντως αναλυτικά οι κατηγορίες υπαλλήλων και οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με αυτές ορίζεται πως για τον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολούνται σε κάθε φορέα, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι προσμετρώνται στο προσωπικό των υπηρεσιών υποδοχής στις οποίες έχουν αποσπαστεί και όχι στο προσωπικό των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. 

Οσοι υπαχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας θα λαμβάνουν για διάστημα ενός έτους το 75% των αποδοχών τους. Στη διάρκεια αυτήν θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε υπηρεσίες για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση ή θα ενταχθούν σε προ- γράμματα επανακατάρτισης. Με την πάροδο του ενός έτους αποχωρούν οριστικά από το Δημόσιο. Η διαδικασία της διαθεσιμότητας θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών με στόχο την απομάκρυνση άλλων 25.000 υπαλλήλων το 2013.