Σε σταθερές από αρνητικές αναθεώρησε ο οίκος Fitch τις προοπτικές της ιρλανδικής οικονομίας, διατηρώντας την αξιολόγησή της στο 'BBB+'.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του οίκου, η επιβεβαιώση της αξιολόγησης και η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλούν «τη συνεχιζόμενη πρόοδο της Ιρλανδίας με τη δημοσιονομική της προσαρμογή και την οικονομική της ανάκαμψη, καθώς και τις βελτιωμένες επιλογές χρηματοδότησής της».

 

Η Fitch θεωρεί πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το μονοπάτι της προσαρμογής έχουν μειωθεί και έχουν γίνει πως ισορροπημένοι.