«Ψαλίδι» σε 10.000 θέσεις εργασίας σκοπεύει να βάλει η Panasonic Corp έως τα τέλη Μαρτίου, σε μια προσπάθεια περικοπής του λειτουργικού κόστους εν μέσω συρρίκνωσης της κερδοφορίας της.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Χιντεάκι Καουάι, το 20% των 88 επιχειρησιακών μονάδων του ομίλου καταγράφει ζημίες και μόνο στις μισές από αυτές εκπληρώνεται ο στόχος του 5% για το περιθώριο λειτουργικών κερδών.

Το περασμένο έτος, ο τεχνολογικός κολοσσός είχε προχωρήσει σε 36.000 απολύσεις, μέρος των οποίων πραγματοποιήθηκαν μέσω της πώλησης τμημάτων της δραστηριότητάς του.

«Ο νέος διευθυντής μας έχει θέσει ως στόχο το 5% για το περιθώριο λειτουργικού κέρδους με ορίζοντα τριών ετών», δήλωσε ο Καουάι, αναφερόμενος στον Καζουχίρο Τσούγκα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας τον Ιούνιο. «Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε τόσο πολύ για να ασχοληθούμε με μονάδες που χρίζουν προσοχής», εξήγησε.

Στόχος της Panasonic είναι τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου να ανέλθουν τουλάχιστον στα 200 δισ. γεν για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο 2014.