Στο ποσό των 1,1 δισ. ευρώ ανέρχεται για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ.

Συνολικά, σε τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές φτάνουν τις 112.232.

Τον Οκτώβριο οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία τα 78,9 εκατ. ευρώ και σε τεμάχια τα 7.459, παρουσιάζοντας μείωση 34% και 34,7% αντίστοιχα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012 ανήλθαν σε 165,3 εκατ. ευρώ σε αξία και τα 105.767 σε τεμάχια.