Τη... λυπητερή από την εφορία θα λάβουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας 15.000 μεγαλοκαταθέτες, που πιάστηκαν μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων με αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση και των καταθέσεων που έστειλαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011.

Με την επιβολή φόρου 45% θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι φορολογούμενοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Ειδικότερα, από σήμερα ξεκινά η αποστολή ειδοποιητηρίων σε 15.000 καταθέτες οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις προς την εφορία.

Στις επιστολές θα αναγράφεται ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων ανά έτος. 

Στην περίπτωση που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα αδήλωτα εισοδήματά τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 45%.

Το υπουργείο Οικονομικών θα ορίσει ένα εύλογο διάστημα προκειμένου να πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμβάσματα που δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχονται στα 5 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να προσδοκά να εισπράξει φόρους ύψους 2 δισ. ευρώ.