Μειωμένες κατά 11,7% είναι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το τρίτο φετινό τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις τράπεζες.


Το α΄ και το β' τρίμηνο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό κατά 9,3% και 10,2% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2011 η μέση μείωση ήταν 5,4%  έναντι 4,7% το 2010. Τιμές κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή.

Αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ήταν 13,5% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 10,5% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών). 

Για το 2011 ως σύνολο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 4,9% και 5,7%, αντίστοιχα, ενώ ανάλογη σχέση παρατηρήθηκε και το 2010 («νέα»: -4,2%, «παλαιά»: -5,0%) και το 2009 («νέα»: -2,0%, «παλαιά»: -4,8%).

Ωστόσο, από το α΄ τρίμηνο του 2012 ο ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων είναι μεγαλύτερος έναντι των «παλαιών», γεγονός το οποίο φαίνεται να αντανακλά τη σταδιακή κάμψη της σχετικά μεγαλύτερης «ανθεκτικότητας» των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2011 κατά 12,3% στην Αθήνα, 10,6% στη Θεσσαλονίκη, 10,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2011, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2010 ήταν 6,4%, 6,9%, 4,0% και 4,2% αντίστοιχα.

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το 2011 και τα πρώτα τρίμηνα του 2012, ήταν μεγαλύτερη στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) έναντι των άλλων περιοχών.

Συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων

Οι συναλλαγές-εκτιμήσεις επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κτλ.) έφθασαν το γ΄ τρίμηνο του 2012 τις 4.900, έναντι 6.300 και 6.400 το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2012 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2011, οι συναλλαγές το γ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν σημαντικά μειωμένες, κατά 48,7% (α΄ και β΄ τρίμηνο 2012: -50,7% και -47,2% αντίστοιχα). Σε ολόκληρο το 2011 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 42.500 (αναθεωρημένα στοιχεία), εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 42,9%, έναντι του προηγούμενου έτους (2010: 74.500).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το γ΄ τρίμηνο του 2012 μειωμένος κατά 46,9% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2011 (α΄ και β΄ τρίμηνο 2012: -48,5% και -46,5% αντίστοιχα), ενώ ολόκληρο το 2011 ο όγκος των συναλλαγών με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 40%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων, τα οποία αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν το γ΄ τρίμηνο του 2012 μειωμένη κατά 52,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 (α΄ και β΄ τρίμηνο 2012: -53,2% και -52,6% αντίστοιχα). Η μέση ετήσια μείωση το 2011 ήταν 39,8% (αναθεωρημένα στοιχεία).