Τις δραματικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό σύστημα εξασφάλισε το newpost.gr.

Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές αυξάνονται κατά 2 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους έχουν κλείσει δεκαπενταετία, ενώ από 35 ετών και άνω χρειάζονται 40 έτη ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης τα 62 έτη από 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ή 60 ετών ανάλογα με το Ταμείο, που ίσχυε σήμερα.

Για τις γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 67 έτη ή μειωμένη στα 62 έτη, ενώ για τους άντρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 67 έτη ή μειωμένη στα 62.

Επίσης για τους άντρες με 25 ετία στο ευρύτερο δημόσιο προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 67 ή μειωμένη στα 62 και για τις γυναίκες με 25ετία στο ευρύτερο δημόσιο προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 67 έτη ή μειωμένη στα 62 έτη.

Τέλος για τις μητέρες ανήλικων παιδιών προβλέπεται σύνταξη στα 67 έτη ή μειωμένη στα 62 έτη όπου πρβλέπεται.