Μήνυση εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 5.127 Γερμανοί πολίτες εναντίον του νέου προγράμματος επαναγοράς κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ενάγοντες εκπροσωπούνται από τη τη γερμανική ομάδα διαμαρτυρίας Ζivile Koalition e. V. Η μήνυση κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 12 Νοεμβρίου.

Η εκπρόσωπος της ομάδας διαμαρτυρίας δήλωσε στο Bloomberg ότι «το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων (ΟΜΤ) παραβιάζει την εντολή της ΕΚΤ και έχει άμεση επίπτωση στην νομισματική σταθερότητα στην ζώνη του ευρώ».