Πρόσθετη επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας διαβλέπει η Bundesbank, όπως προκύπτει από τη μηνιαία έκθεσή της. Η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας παρατηρεί πως η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την κρίση χρέους της ευρωζώνης, καθώς και η επιβράδυνση άλλων οικονομιών, είναι πιθανό να προκαλέσουν πρόσθετη επιβάρυνση στη Γερμανία κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Ακόμη, παρατηρείται πως καταγράφεται επιδείνωση του κλίματος εμπιστοσύνης σε όλο και περισσότερους τομείς της γερμανικής οικονομίας. 

«Η οικονομία προς το παρόν παρουσιάζει μικτή εικόνα η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προς τα τέλη του έτους» σημειώνει η Bundesbank, συμπληρώνοντας πως «πλέον έχει αποδειχθεί ότι οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τόσο έντονα τη διάθεση για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που επηρεάζεται όλη η οικονομία».