Αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου από 3η σε 4η τάξη έλαβε η εταιρεία Δομική Βιομηχανική ΑΕ, κατά 100% θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας Δομική Κρήτης ΑΕ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως συνέπεια της αναβάθμισης του εργοληπτικού της πτυχίου η Δομική Βιομηχανική θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε μεγαλύτερο εύρος διαγωνισμών.