Μείωση της τάξης του 4,23% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo, καθώς, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, αυτά έφτασαν τα 17,15 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης (Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013), από 17,90 εκατ. ευρώ, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου, κατά το πρώτο τρίμηνο, ανήλθαν στα 123,97 εκατ. ευρώ από 120,55 εκατ. ευρώ, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένες κατά 2,84%. Ο όμιλος διευκρινίζει ότι η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ανάπτυξη των καταστημάτων της Κύπρου και της περιορισμένης μείωσης των πωλήσεων του δικτύου της Ελλάδας.

Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λειτούργησαν 2 νέα υπερκαταστήματα, για τη νέα οικονομική χρήση, το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, συνολικής επιφάνειας 10 χιλ. τ.μ. και το άλλο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλ. τ.μ. Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 46,36% από 47,96%, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση του μικτού περιθωρίου κάτω των δύο ποσοστιαίων μονάδων έναντι εκτίμησης τεσσάρων για το έτος πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά ένα μικρό τρίμηνο, ενώ παραδοσιακά το δεύτερο τρίμηνο είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της οικονομικής χρήσης.

Κατά συνέπεια, η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί την αρχική εκτίμηση για το έτος, που αφορά αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0% και +2% και μείωση του μεικτού περιθωρίου κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), κατά το πρώτο τρίμηνο, ανήλθαν στα 24,48 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 25,58 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 4,04%, η οποία οφείλεται, κυρίως, σε έκτακτο χρηματοοικονομικό κέρδος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, λόγω τροποποίησης σύμβασης.

Σε συγκρίσιμη βάση, διαπιστώνεται ότι η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση του μικτού περιθωρίου με μείωση των γενικών εξόδων και, κατά συνέπεια, αύξηση της παραγωγικότητας. Επισημαίνεται ότι, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα ιδιόκτητου καταστήματος στη Σόφια της Βουλγαρίας 12 χιλιάδων τ.μ., ενώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων στην Ελλάδα.