Σε πώληση μετοχών της Σαράντης προχώρησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Σταματίου και Αντώνιος Αγιοστρατίτης. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 

- ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου, μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προέβη την 15/11/12 σε πώληση 5.111 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 3,03 ευρώ, συνολικής αξίας 15.486,33 ευρώ.

- ο κ. Αντώνιος Αγιοστρατίτης, με την ιδιότητα «Άλλος Διευθυντής» της εταιρείας προέβη την 15/11/12 σε πώληση 9.489 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στην μέση τιμή των 3,05 ευρώ, συνολικής αξίας 28.956,45 ευρώ.