Τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους υποψήφιους συνταξιούχους του ΙΚΑ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η εξόφληση της οφειλής δεν γίνεται εφάπαξ αλλά ζητείται παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη προβλέπει έγγραφο της Διοίκησης του Ιδρύματος, που αποστέλλεται σε όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ –- ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, δεν προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων  προσωρινής σύνταξης, μεταξύ άλλων, και στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Όμως, η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη, διότι, όπως επισημαίνει στο έγγραφο, πλέον μεγάλος αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων αναγνωρίζει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, υπάρχει δυσκολία να καταβληθεί η εφάπαξ εξόφληση της εξαγοράς, ενώ είναι μεγάλος ο χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. 

Στο έγγραφο σημειώνεται ακόμη πως η μηχανογραφική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι υπό διευθέτηση και πρόκειται να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έκδοσης προσωρινών αποφάσεων μέσω ΟΠΣ, με πρόβλεψη για παρακράτηση του 1/3 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης του ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του 1/4 στην περίπτωση της εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση αναγνώρισης.