Καταγγελία στη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατέθεσε σήμερα ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).
Η καταγγελία αναφέρεται στον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους ο οποίος, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ:

- Διατηρεί τις μονάδες φυσικού αερίου ενταγμένες στο σύστημα ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάγκη, εκτοπίζοντας έτσι τις έως και δύο φορές φθηνότερες λιγνιτικές.

- Εξασφαλίζει στις μονάδες αυτές (φυσικού αερίου) σταθερό εισόδημα σε 24ωρη βάση.

- Αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση η οποία νοθεύει ή ακόμα και ακυρώνει τον υγιή ανταγωνισμό σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος θα απέβαινε προς όφελος των τελικών καταναλωτών.


Ο ΣΠΕΦ επισημαίνει ακόμη ότι παράλληλο δυσμενές αποτέλεσμα της λειτουργίας του μηχανισμού μεταβλητού κόστους είναι η τεχνητή επιβάρυνση του λογαριασμού αποζημίωσης των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες όπως υποστηρίζει, οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό.