Μεγάλη πτώση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας του τυφώνα Σάντι.


Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Απασχόλησης, στην εβδομάδα μέχρι τις 17 Νοεμβρίου οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 41.000 στις 410.000, έναντι 418.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.


Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα αναθεωρήθηκαν σε αύξηση των νέων αιτήσεων κατά 90.000 στις 451.000, έναντι αρχικής εκτίμησης για μια αύξηση της τάξεως των 78.000 στις 439.000.


Ο μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 9.500 στις 396.250 αιτήσεις. Μεγάλη πτώση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας του τυφώνα Σάντι.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Απασχόλησης, στην εβδομάδα μέχρι τις 17 Νοεμβρίου οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 41.000 στις 410.000, έναντι 418.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα αναθεωρήθηκαν σε αύξηση των νέων αιτήσεων κατά 90.000 στις 451.000, έναντι αρχικής εκτίμησης για μια αύξηση της τάξεως των 78.000 στις 439.000.

Ο μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 9.500 στις 396.250 αιτήσεις.