Πρόστιμα συνολικού ύψους 181.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στo πλαίσιο επιχείρησης κατά της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας στις περιοχές της Φθιώτιδας, των Τρικάλων της Καρδίτσας και της Αργολίδας.


Συγκεκριμένα, στη Φθιώτιδα ελέγχθηκαν 82 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε απασχόληση 138 ανασφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 80.500 ευρώ.
 

Στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας ελέγχθηκαν 77 επιχειρήσεις όπου εξακριβώθηκε απασχόληση 159 ανασφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 81.500 ευρώ.
 

Ακόμη, στην Αργολίδα ελέγχθηκαν σε σύνολο 44 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν βρέθηκαν 30 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 19.000, ευρώ.