Στην υποβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε BB-, με αρνητικές προοπτικές, από BB+ προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος, η υποβάθμιση αντανακλά την πιο αδύναμη μακροοικονομική προοπτική, την κατάσταση των δημοσιονομικών και τη μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών.Ο Fitch επισημαίνει πως η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για την παροχή στήριξης στην κυπριακή οικονομία έχει συνεισφέρει στην επιδε΄νωση των οικονομικών συνθηκών και έχει ενισχύσει τις αβεβαιότητες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του δημίσιου τομέα και τη διόρθρωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.