Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων προχώρησε το πορτογαλικό δημόσιο, αντλώντας 2 δισ. ευρώ με αυξημένο επιτοκιακό κόστος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, παρά το σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόζει.

Συγκεκριμένα, διέθεσε έντοκα γραμμάτια διάρκειας τριών μηνών με επιτόκιο 1,9%, από 1,4% στην προηγούμενη δημοπρασία, και εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,2%, από 1,8%, ενώ η απόδοση των 18μηνων ομολογιών ανήλθε στο 2,99%, από 2,97%.