Εντός των προσεχών δύο έως τριών μηνών εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης της «συμφωνίας εξυγίανσης» της εισηγμένης εταιρείας Μάρακ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, η συμφωνία υπογράφηκε με την πλειοψηφία των πιστωτών της και υποβλήθηκε προς επικύρωση στο αρμόδιο δικαστήριο, στις 30-10-2012.

Η ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε στις 21 Νοεμβρίου 2012, ενώ, ταυτόχρονα, ζητήθηκε και προσωρινή διαταγή για τη λήψη των προληπτικών μέτρων, η οποία και χορηγήθηκε.