Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας σε «BB» από «ΒΒ+», με σταθερή προοπτική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s.

Σύμφωνα με την S&P η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι οι «ανορθόδοξες» πολιτικές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.