Μεγάλη μείωση της τάξης του 7% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο εφέτος, αναστρέφοντας έτσι μια μακρά περίοδο ανοδικής πορείας.

Καθώς, όμως, η πτώση στις εισαγωγές ήταν υπερδιπλάσια σε ποσοστό, καταγράφηκε μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 22,5%. Ενώ, στο τέλος του 9μήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας περιορίστηκε περαιτέρω κατά 21,6%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2.445,3 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2012, έναντι 2.871,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 14,8%. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.320,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1.419,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2011, παρουσιάζοντας μείωση 7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 1.124,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.451,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 22,5%. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 22.501,7 εκατ. ευρώ, έναντι 24.655,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 12.447,0 εκατ. ευρώ έναντι 11.824,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 10.054,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12.831,0 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 21,6%.