Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και συγκεκριμένα η υλοποίηση των 180 έργων προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από το ΕΣΠΑ θα εξεταστεί την Τρίτη σε σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη με τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων που σχετίζονται με τομεακά προγράμματα και τους αντίστοιχους επικεφαλής των διαχειριστικών αρχών.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα περίπου 900 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, όταν ο ετήσιος στόχος του Μνημονίου ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ. 

Μάλιστα από τα 180 μεγάλα έργα που προωθούνται κατά προτεραιότητα, 40 καταγράφουν καθυστερήσεις. Στα έργα προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

- Έργα παραγωγής ηλεκτρισμού, αγωγών φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις συμπιέσεως και αποθηκεύσεως αερίου.

- Έργα καινοτομίας και δράσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη.


- Δράσεις στηρίξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


- Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και της παραγωγικότητας του Δημοσίου.


- Έργα μεταφορών και συγκοινωνιών όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, κ.ά.


- Η διαχείριση απορριμμάτων και εγγειοβελτιωτικά έργα.


- Δράσεις τουρισμού και πολιτισμού και παρεμβάσεις σχετικές με την υγεία και την παιδεία.


- Δράσεις για ανέργους ή για την υποστήριξη των εργαζομένων.


- Δράσεις σχετικές με πέντε υπό κατασκευή οδικούς άξονες.