Τη συμβατότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, ανακοίνωσε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ.
Το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή του αριστερού βουλευτή της Αριστεράς Τόμας Πρίνγκλ, βάσει της οποίας η θέσπιση του ΕΜΣ δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.