Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 1/11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ημερομηνία διαγραφής των εταιριών «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.» ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2012.