Δημοσιεύτηκε και επισήμως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα για την τοποθέτηση του Στέλιου Παπαδόπουλου, στη θέση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Νομικά και Χρηματοοικονομικά, Πανεπιστημίου Παρισίων (DAUPHINE).