Αύξηση κατά 4% σημείωσε τον Οκτώβριο το κόστος παραγωγής των ελληνικών βιομηχανιών, λόγω κυρίως των ανατιμήσεων (ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λπ.) και του φορολογικού καθεστώτος στην εγχώρια αγορά.


Σύμφωνα με την ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 4% τον Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το 2010.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 4,2%, και β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 3,4%. Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τον Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 1% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2011.