Αίτημα υπαγωγής στις διατάξης του άρθρου '99 κατέθεσε ο όμιλος Fokas
Η κίνηση αυτή του ομίλου αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στους 300 και πλέον εργαζομένους που απασχολει. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει παρουσία στην Αττική, στην θεσσαλονίκη και στον Βόλο.