Μείωση 9% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Inform Π. Λύκος στο εννεάμηνο του 2012 και διαμορφώθηκαν σε 71,8 εκατ. ευρώ έναντι 78,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2011.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στην μαζική ανανέωση τραπεζικών καρτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εννεάμηνο του 2011, γεγονός το οποίο παρουσιάζεται περιοδικά, με αποτέλεσμα το εννεάμηνο του 2011, να καθίσταται μη συγκρίσιμο με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, μειώθηκαν κατά 14,4% και έφθασαν τα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 19% και έφτασαν τα 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου, ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 9,1%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του ομίλου, ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 (αυξημένα κατά 89,3%).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), παρουσίασαν αύξηση κατά 400% και διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.