Στα 545.150,60 ευρώ έφτασε το σύνολο των αποζημιώσεων που έδωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων το επτάμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία επταμήνου του Οργανισμού, για εξαγωγές προς την Ιταλία εγκρίθηκαν από το ΔΣ αποζημιώσεις 266.608,24 ευρώ, προς τη Γερμανία 162.589,46 ευρώ, προς την Αγγλία 47.233,16 ευρώ, προς τη Σερβία 24.000,00, προς την Ελβετία 21.631,54 ευρώ, προς την Ισπανία 13.440,00 ευρώ, προς την Ολλανδία 5.316,60 ευρώ, προς τη Βουλγαρία 2.800,00 ευρώ και προς το Λουξεμβούργο 1.531,60 ευρώ.