Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση του ΔΟΛ η αύξηση ιδίων κεφαλαίων με καταβολή μετρητών έως το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε αναλογία 9 νέων μετοχών για κάθε 4 παλαιές.

Θα εκδοθούν 23.343.750 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Το ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε από το σώμα των μετόχων να οριστικοποιήσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Η συνέλευση συγκεκριμένα ανανέωσε παλαιότερη απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με τους ίδιους όρους, αλλά επειδή παρήλθε το τεράμηνο που όριζε ο νόμος για την υλοποίησή της έπρεπε να ανανεωθεί η απόφαση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, σύντομα θα κατατεθεί το ενημερωτικό προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς η προπαρασκευή έχει ήδη γίνει.

Με επιστολή του ο βασικός μέτοχος του ΔΟΛ, με ποσοστό 83,7%, Σταύρος Ψυχάρης, ενημέρωσε το σώμα των μετόχων πως θα καλύψει πλήρως τα δικαιώματα που του αναλογούν στην αύξηση και θα εγγραφεί για να αποκτήσει και τυχόν αδιάθετες μετοχές.