Νέα μεγάλη μείωση κατά 12,1% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, ως άμεσο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από την τάση αυτή «διασώθηκαν» μόνον τα πολυκαταστήματα, στα οποία καταγράφηκε μικρή άνοδος κατά 3,3%.

Αντίθετα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατέγραψε μεγάλη μείωση του όγκου των πωλήσεων σε όλες τις άλλες κατηγορίες καταστημάτων και συγκεκριμένα:

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-9%), καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (-12,6%), τρόφιμα- ποτά- καπνός (-8,1%), φαρμακευτικά- καλλυντικά (-15,4%), ένδυση- υπόδηση (-11,9%), έπιπλα- ηλεκτρικά είδη- οικιακός εξοπλισμός (-19,4%) και βιβλία- χαρτικά- λοιπά είδη δώρων κ.ά. (-15,9%).

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιήθηκαν τα εξής:

Ο δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), με τα καύσιμα, στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μείωση 12,1% τον Σεπτέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, έναντι μείωσης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες τιμές), με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 10,7% τον Σεπτέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, έναντι μείωσης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010.