Αύξηση κερδών κατά 52,57% παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ, καθώς τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 67,41 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 που είχαν διαμορφωθεί στα 44,18 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 91,27 εκατ. ευρώ, από 67,42 εκατ .ευρώ που ήσαν πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,38%.

Σε ό,τι αφορά τα μετά από φόρους ενοποιημένα κέρδη, αυτά διαμορφώθηκαν στο ποσό των 44,21 εκατ. ευρώ, έναντι 27,23 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2011 (+62,38%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ υποχώρησε οριακά κατά 1,112% και διαμορφώθηκε στα 268,6 εκατ. ευρώ.